ALTUNEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

Büromuz, Avukat Nazlı Zeynep ALTUNEL tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde kurulmuştur. Büromuzda gerçek ve tüzel  kişilere profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri  sunulmaktadır.  Öncelikli amaç; kişilerin hukuki hak ve menfaatlerinin rıza ve istemleri doğrultusunda, sübjektif ve objektif koşullar  dahilinde en uygun biçimde korunması veya kazanılmasıdır.

"Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz."

Mustafa Kemal Atatürk